Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. MAZURIA - rozwój firmy w obszarze innowacyjnych usług turystycznych, mająca na celu zakup suwnicy pozwalająca na wdrożenie nowej oferty produktowej firmy Mazuria Kkrzysztof Zawistowski o nową usługę zimowego zabezpieczenia łodzi turystycznych i utworzenie 1 miejsca pracy oraz jego utrzymanie przez okres trwałości projektu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.