Czy łódź motorową trzeba rejestrować?

22-09-2020

Kupno łodzi motorowej to ogromna przygoda i wielkie wydarzenie. Pływanie jachtem motorowym jest sporą dawką relaksu i ogromna przyjemnością. Do posiadania małych jednostek nie potrzeba uprawnień. W dzisiejszym artykule dowiesz się kiedy konieczna jest rejestracja łodzi motorowej.

Zanim zaczniemy korzystać z relaksu musimy dopełnić urzędowych formalności. Może się okazać, że nasz jacht podlega obowiązkowi rejestracji. Załatwienie urzędowych formalności do miłych nie należy, ale niedogodności zrekompensują nam chwile spędzone nad wodą.

Kiedy i gdzie należy zarejestrować łódź motorową?

Rejestry łodzi motorowych prowadzą:
- Starostwa Powiatowe
- Polski Związek Żeglarski
- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Ile dni mamy na rejestrację łodzi motorowej?

Właściciel łodzi motorowej zobowiązany jest zawiadomić organ prowadzący rejestrację w terminie do 30 dni, licząc od dnia faktu zbycia lub nabycia jednostki pływającej.

Ile czasu trwa rejestracja jednostki pływającej

Wydanie decyzji o rejestracji lub odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru następuje w terminie do 30 dni. Termin liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Jaka jednostka pływająca podlega obowiązkowi rejestracji?

Obowiązku rejestracji podlegają:

Przepisy śródlądowe wynikające z ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. NR 123, poz. 846) przewidują obowiązek rejestracji: jachtów, łodzi, skuterów wodnych, houseboatów o długości co najmniej 12 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 KW.
Jednostki pływające służące do połowu ryb także podlegają obowiązkowi rejestracji.

Obowiązku rejestracji nie podlegają łodzi o mniejszej długości lub niższej mocy silnika. Jeśli jednak chcemy możemy dokonać wpisu rejestracyjnego.

Posiadasz jacht zarejestrowany na podstawie obowiązujących przepisów sprzed 1 sierpnia 2020r?

Niestety ustawodawca zobligowuje posiadaczy zarejestrowanych jachtów do dokonania powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Obowiązujące terminy:

jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2000 r. – mam czas na rejestrację przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021r.

jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2006 r. – mam czas na rejestrację przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022r.

jednostki zarejestrowane o dniu 1 stycznia 2006 r. – mam czas na rejestrację przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023r.

Jachty motorowe oraz pozostałe jednostki pływającej, która zgodnie z przepisami sprzed 1 sierpnia 2020r. nie podlegały obowiązkowi rejestracji, muszą być zarejestrowane w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.01.2022r.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji łodzi motorowej?

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wpis do rejestru jachtów motorowych:

- dowód własności ( faktura VAT zakupu, umowa kupna - sprzedaży, zamiany, darowizny, orzeczenie sądu o prawie własności)
- wniosek o rejestrację
- dokument potwierdzający dotychczasową rejestrację w kraju lub zagranicą / dokument o wyrejestrowaniu jednostki pływającej z poprzedniego rejestru
- dokument określający maksymalna ilość osób, siłę wiatru i wysokość fali czyli kategorię projektową statku
- potwierdzenie wpłaty o dokonanie wpisu

Uprawnienia potrzebne do prowadzenia jachtu motorowego.

Bez patentu, czyli "prawa jazdy" na łodzie motorowe, możne pływać:
- motorówką o długości max. do 7,5m i mocy silnika do 10kW
- łodzią motorową długości max. do 13m i mocy silnika nie większej niż 75 kW, która dodatkowo nie osiąga prędkości większej niż 15 km/h

Więcej szczegółów o uprawnieniach, kursie motorowodnym, kosztach i formalności uzyskania patentu sternika motorowodnego przeczytasz w artykule mazuria.com/blog/kurs-motorowodny-patent-sternika-motorowodnego.html