Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

Mazuria sp. z o. o. Galiny 2 11-214 Galiny : +48 89 6789 414 lub mail: mazuria@mazuria.com

Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

Konsument kupując produkt specjalnie cięty na określoną długość tj. liny, łańcuchy, profile i przewody zobowiązany jest do dokładnego przemyślenia zakupu. Towar ucięty na niestandardową długość może spowodować trudność w jego sprzedaży, co skutkowałoby poniesieniem dodatkowych kosztów sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Mazuria sp. z o. o. Galiny 2 11-214 Galiny

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

1. Zwrotowi nie podlega towar:
- sprowadzony pod indywidualne zamówienie
- uszkodzony
- nie posiada oryginalnego opakowania, oznakowanie i zabezpieczenia (tabliczka znamionowa z kodem, numerem seryjnym)
- urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym elektronika pokładowa i oprogramowanie
- posiada ślady użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony
- którego zwrot nie został ustalony i zatwierdzony z opiekunem handlowym

2. Deklaracje zwrotu towaru należy zgłosić w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru.

3. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz reklamacji / zwrotu dostępny Pobierz formularz odstąpienia od umowy

4. W przypadku gdy towar nie spełnia powyższych wymogów, zwrot nie został zatwierdzony lub dostarczony bez żadnych informacji to Mazuria Sp. Z o.o. może odmówić przyjęcia takiego towaru oraz obciążyć fakturą w kwocie 29 PLN netto za procesowanie nieuzasadnionych zwrotów.


Jeśli chodzi o reklamację silników prosimy pamiętać, że zgłoszeń dokonują autoryzowani dilerzy za pośrednictwem "extranetu"
W przypadku pozostałych grup towarowych, towar należy odesłać do Mazuria Sp. z o.o., pamiętając o szczegółach dotyczących zgłaszanych wad.

Dla ułatwienia i usprawnienia weryfikacji w załączniku znajduje się formularz reklamacji / zwrotu.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy