Kotwice Bruce'a

Kotwica Bruce'a początkowo wykorzystywana była do unieruchamiania dużych obiektów, takich jak platformy wiertnicze. Z czasem przystosowano ją do użycia w żeglarstwie. Wykonywana jest z jednego elementu odlewanego ze staliwa. Do jej zalet należy zaliczyć dużą siłę trzymania, względnie mały ciężar, brak części ruchomych, zachowanie właściwego ułożenia względem dna podczas wleczenia, niewielka siła potrzebna do wyrwania

Kotwice Bruce'a