Anody

Anody ochronią przed szkodliwym działaniem korozji elektrochemicznej wszystkie znajdujące się pod wodą elementy metalowe łodzi. Anody są niezbędne nie tylko do ochrony łodzi z kadłubami stalowymi, lecz także łodzi z kadłubami drewnianymi, z laminatu i aluminium. Wszystkie części metalowe muszą mieć bezpośredni kontakt z anodą.
Przy zamówieniu anod należy zawsze podać z jakiego materiału wykonany jest kadłub.

Anody