Klasy wodoodporności IP, wodoszczelności IPX oraz OverBoard.

15-02-2021

Klasy wodoodporności IP oraz wodoszczelności IPX informują nas o stopniu ochrony urządzeń przed wpływem zewnętrznych czynników. Z artykułu dowiesz się czym są klasy wodoodporności IP, wodoszczelności IPX oraz OverBoard?

 

Klasa wodoodporności IP

IP jest międzynarodową normą określającą szczelność obudowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. IP z angielskiego oznacza International Protection Rating lub Ingress Protection Rating, czyli współczynnik ochrony. Klasa wodoszczelności IP informuje o stopniu ochrony przed:
- przenikaniem do wnętrza urządzenia wody i pozostałych cieczy;
- dostępem do niebezpiecznych elementów wewnątrz urządzenia przez człowieka
- przenikaniem do wnętrza urządzenia ciał stałych.

 

Klasa wodoodporności IP informuje nas czy urządzenie elektryczne lub elektroniczne wytrzyma kontakt z wodą lub pyłem. Norma IP informuje nas czy szczelność urządzenia wytrzyma kontakt z kroplami wody, żwirem, czy zabezpiecza przed strumieniem wody lub kontakt z ziemią, czy też zabezpiecza przez zanurzeniem w wodzie. Współczynnik ochrony IP opisany jest w specyfikacji norm PN-EN 60529:2003.

 

Klasa IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza cyfra w przedziale od 0 do 6 informuje o stopniu ochrony przed ciałami stałymi. Druga cyfra w przedziale od 0 do 9 informuje o stopniu ochrony przed cieczami.

Pierwsza cyfry IP oznacza:
0 - brak ochrony
1 - ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm np przypadkowy dotyk dłonią
2 - ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm np przypadkowy dotyk palcem
3 - ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm np przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem
4 - ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm np cienkie narzędzie, cienki przewód
5 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

 

Druga cyfra IP oznacza:
0 - brak ochrony
1 - ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo np. z kondensacji
2 - ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni względem położenia normalnego
3 - ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60 stopni od pionu
4 - ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron np. deszcz
5 - ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 - ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 - ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 100 cm pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 15 cm w czasie 30 min
8 - ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody 100 cm głębokości
9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 stopni C) zgodnie z normą DIN 40050

Źródło: Wikipedia.

Przykładowo urządzenie o klasie IP 65 jest całkowicie odporna na działanie strumieniem wody z dowolnego kierunku oraz całkowita odporna na wnikaniem pyłu oraz kurzu.

 

Klasa wodoszczelności IPX.

Niektóre urządzenie jak np. latarki nie potrzebują obu stopni ochrony, lub nie posiadają wystarczających danych. Wówczas niewymaganą cyfrę zastępuje się litera X. Latarki posiadają jedynie zdefiniowany stopień wodoszczelności o oznaczeniu IPX. Klasa wodoszczelności IPX składa się z ciągu znaków IPX oraz jednej cyfry z przedziału od 0 do 8.

 

Cyfra w IPX oznacza:

IPX0 - brak zabezpieczeń przed wodą
IPX1 - ochrona przed opadem wody równoważna opadowi deszczu trwającemu do 10 minut o natężeniu 3-5 mm
IPX2 - ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni
IPX3 - ochrona przed spryskiwaniem wodą z różnych kierunków pod kątem do 60 stopni.
IPX4 - całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę
IPX5 - całkowita ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 12,5 litra na minutę
IPX6 - całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę
IPX7 - pierwsza klasa wodoodporności podwodnej, odporność do 1m na czas do 30 minut
IPX7 - ochrona przed zanurzeniem ciągłym w wodzie – może mieć ograniczenia wprowadzone przez producenta danego sprzętu odnośnie głębokości lub ciśnienia wody

ochrona IPX telefon


Klasa wodoszczelności OverBoat.

Klasa wodoszczelności OverBoat w skrócie OB odpowiada:
IPX4 = OB 1
IPX5 = OB 2
IPX6 = OB 3
IPX7 = OB 4
IPX8 = OB 5

 

Podsumowanie:

Przedstawiona charakterystyka współczynników ochrony wodoodporności IP, wodoszczelności IPX oraz OverBoard pozwoli Państwu rozeznać się w różnicach urządzeń oferowanych przez nasz sklep urządzeń. Życzymy udanych zakupów sprzętu, który spełni wymagania szczelności i wodoszczelności.

 

Urządzenia przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych odpornych na wilgoć oraz zapylenie, powinny mieć minimalne oznaczenie IP65 lub IP66.